tisdag , 5 mars 2024
Om oss

Mål

Att på ett år minst 10 – 20 dubbla värdet på bolaget till 125 kr – 250 kr per aktie, eller totalt 150 – 300 mkr. 

Målsättning ska klaras av genom att:
Tidningarna drivs med överskott och ett 100-tal tidningar i drift.
Ca 20-30 i Sverige
Ca 10-30 i Sverige på entreprenad
Ca 50 i andra länder/språk.
Verksamheten sysselsätter ca 15-20 personer.

På löpande årsbasis löpande framåt, ska verksamheten ha vinst (ebita) på minst 17 mkr (ca 200.000 kr/tidning).  (ebita multipel 9, för att nå värdering 150 mkr).
Ett AI företag av den här typen, som har stark tillväxt, är det rimligt att en Ebita-multipel är 30-50 ggr, vilket ger förutsättning för betydligt högre värdering.

Lyckas målsättningarna, så kommer värdeutvecklingen att lyckas.

Värdet ska vara realiserbart genom i första hand en börsnotering under 2024.

Bolaget har idag ca 100 delägare och minikravet för börsnotering är normalt 150 delägare, så det är ett krav vi kommer att klara att bygga upp, utan särskild spridning inför noteringen.


Relaterade Inlägg

EkonomiOm oss

VI STARTAR HANDEL MED AKTIEN I AI NEWS

Vi startar en intern marknad på onsdagar, som gör att delägare kan...

Om oss

AI

AI news använder den senaste AI-tekniken för att producera mediematerial. Ibland behövs...

Om oss

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att driva och utveckla digitala online-tidningar och magasin, där...

Om oss

Börsnotering

Värdet för aktieägare ska vara realiserbart genom i första hand en börsnotering...