torsdag , 18 juli 2024

om oss

AI News

AI News är ett extremt snabbväxande medieföretag. Tillväxten drivs av artificiell Intelligens, som skapar helt nya affärsförutsättningar på mediakartan.

Innehåll kan produceras bättre och snabbare än någonsin. 

Innehållet är också interaktivt med läsare som kan diskutera t.ex. en artikel.

AI används också för snabbare och effektivare spridda information/artiklar.

KÖPINTRESSE AKTIER I AI NEWS

AI News har ca 250 delägare.  Vi har ingen organiserad  försäljning men viss handel sker mellan ägare. Aktieposter är minst till 100 aktier.Dessa aktier kommer

VI STARTAR HANDEL MED AKTIEN I AI NEWS

Vi startar en intern marknad på onsdagar, som gör att delägare kan köpa/sälja aktier. Det fungerar som en förenklad börs, med möjlighandel en dag per vecka

Mål

Att på ett år minst 10 – 20 dubbla värdet på bolaget till 125 kr – 250 kr per aktie, eller totalt 150 – 300 mkr.  Målsättning

AI

AI news använder den senaste AI-tekniken för att producera mediematerial. Ibland behövs moderering av innehåll, ibland bra direkt. Det vi också vet, är att tekniken

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att driva och utveckla digitala online-tidningar och magasin, där produktionen av text och bilder i huvudsak sker med AI-teknik. Vidare utvidgad funktion

Börsnotering

Värdet för aktieägare ska vara realiserbart genom i första hand en börsnotering under 2024, samtidigt som det förstås förväntas vara gynnsamt att vara kvar som