onsdag , 17 juli 2024

Distribution

Volym

För att vara framgångsrik inom media, så handlar det alltid om att försöka maximera volymen, av antalet läsare. 
AI-News kombinerar AI-teknik, sociala medier och traditionell kundvård.
Varje tidning har sin egna kundkrets, även om förstås en kund, kan vara läsare av flera tidningar.
Varje tidning har förstås sin egna storlek på sin marknad, vilket styrs av profil på tidningen/ämnet och geografi/språk.

KÖPINTRESSE AKTIER I AI NEWS

AI News har ca 250 delägare.  Vi har ingen organiserad  försäljning men viss handel sker mellan ägare. Aktieposter är minst till 100 aktier.Dessa aktier kommer

Vi har i princip obegränsad marknadskraft

Mänskliga AI-figurer och profiler skapas och fungerar som nav och främjar AI News olika publikationer.  Olika AI-karaktärer används för att publiceras artiklar och motsvarandet, direkt

Marknad och volym

Varje tidning/magasin är tydligt nischade inom sitt område, detta kopplade till sociala media på olika sätt, gör att vi för relevant kundkrets når en väldigt

RSS Flöde

RSS flöde fungerar så att andra tidningar/sidor och även privat om man använder funktionen, får våra artiklar direktpublicerade hos sig.  Det är ett bra sätt

Nyhetsbrev

Varje tidning har också ett nyhetsbrev, för just den tidningen.  Det är ett bra sätt att bygga upp en mer trogen kundkrets och också hålla

Kundkrets

Det riktigt starka värdet för kunder byggs upp, när de naturligt återkommer regelbundet. Det är ett långsiktigt arbete och varje respektive tidning, kommer hitta sin

Sociala medier

Vi jobbar i princip med samtliga sociala mediekanaler, för att nå marknad. Vi har fyra grundmetoder, egna kanaler, externa kanaler, samarbeten och sponsrade kontakter. Vi