torsdag , 18 juli 2024
EkonomiOm oss

VI STARTAR HANDEL MED AKTIEN I AI NEWS

Vi startar en intern marknad på onsdagar, som gör att delägare kan köpa/sälja aktier. 
Det fungerar som en förenklad börs, med möjlighandel en dag per vecka (onsdagar). 

Det innebär att intresserade kan köpa in sig löpande i företaget, till den aktiekurs, som det finns utbjudna aktier till.

Intresserade köp och försäljningar, blir affärer, om kursen matchar. 

Vi rekommenderar kurser är nu 20-25 kr/aktie. 

Väsentlig information runt bolaget, publiceras på sidan https://ir.ainews.zone och i Facebookgruppen,  AI News delägare. https://www.facebook.com/groups/ainewsdelagare 


Prioritering vid affärer är följande:
1. Lägst/högst kurs, gör affär först.  Gå kurser över varandra, t.ex. köpare vill köpa för 25 och säljare, sälja för 20 kr, så blir mellan avslutet i mitten 22,5 kr/aktie.
2. Är det samma kurs, så blir avslutet samma kurs.
3. Är det fler/färre aktier, så prioriteras tidsordning.
4. Ni kan bli kontaktad på marknadsdagen, om det är aktuellt att justera limit, för få avslut.

Övriga marknadsregler
5. Är det någon helgdag, eller annan anledning som gör marknaden inte hålls en onsdag, så meddelas att marknadsdagen flyttas framåt, till första möjliga dag.
6. För att deltaga i marknaden så mailas dagen innan (normalt tisdag), senaste kl 24:00. D.v.s. första dagen någon önskar någon köpa/sälja, så ska ni maila senast kl 24:00 tisdag 23-06-13.
Ni ska ange om ni önskar köpa eller sälja, samt antal aktier och till vilken kurs.
7. Är man tidigare registrerad ägare, så räcker det meddela namn och telefonnummer, samt antal aktier som önskas köpa eller säljas.
Är man inte ägare tidigare, så ska man meddela namn, adress, personnummer, bank/konto och mobilnummer.

8. Avräkningsnota skickas ut samma dag som avslut, eller vid arbetsbelastning dagen efter, via E-post.
9. Betalning sker inom 3 bankdagar efter mottagen betalning. Respektive aktier flyttas till/från köpare/säljare inom 3 dagar. Skulle en affär innebära att en köpare inte erlägger betalning så kommer affären makuleras, efter 7 dagar. Köpare är ändå betalningsskyldig, om det leder till lägre avslutskurs.
10. För köpare och säljare tillkommer/avgår en kostnad på 1%, för att ersätta AI News för sina administrativa kostnader.
11. Marknaden hanteras internt av AI News, så det är ingen utomstående marknadsplats.

E-postadress att anmäla köp/försäljningar respektive frågor.

handel@ainews.zone

IR 076-1715777

 

Senaste Inlägg

Press

AI Debatt

Om oss

AI

Kategorier

Relaterade Inlägg

Ekonomi

Budget och prognos för 2023 och 2024

Nedanstående budget och prognos anser vi är realistiska. Värdering utifrån Ebita 10-30,...

EkonomiInkomster

Inkomster och inkomstkällor tidningarna

Inkomster på drift av en tidningDet kommer givetvis vara olika volymer för...

Ekonomi

Rörliga kostnader att driva en AI-tidning

Om det bortses från utvecklingskostnad, utan tidning i löpande drift. Så kan...