torsdag , 18 juli 2024
Ekonomi

Budget och prognos för 2023 och 2024

Nedanstående budget och prognos anser vi är realistiska. Värdering utifrån Ebita 10-30, är mycket låg grundvärdering, på ett tech-bolag med kraftigt tillväxt, men förutsätter förstås att vi kan leverera enligt budget.

Vi har inget problem alls, med tillväxttakten av antal tidningar, varav de flesta är fakta eller magasininriktade inom olika språk, geografi och profilområden. Dessa tidningar har lång livslängd av olika artiklar. Vi kan ha en högre tillväxttakt på antal tidningar, men bedömer det är i en lagom omfattning. 
Vi ser i praktiken ingen begränsning på antal utgivna tidningar, baserat på geografi, språk och intressen, arbetsområdet är globalt.

Det är tre grundtyper av digitala tidningar, alla baserade på AI-teknik och AI produktion, i huvudsak:
– 1. ”Vanlig” digital tidning, med en viss specifik kundgrupp.
– 2. Digital tidning som drivs på entreprenad åt uppdragsgivare (t.ex. förening eller företag).
– 3. Digital premiumtidning, där vi kan ha betalande partners som får mervärde (t.ex. Börsnoterat, Golf och Fotboll)
– Vi håller förstås det öppet för även andra eventuella affärsmöjligheter.


Däremot när det gäller inkomst per tidning, så vet vi det kommer vara väldigt stor skillnad från tidning till tidning, baserat på typ av tidning, hur stor kundkrets det är och vilka tjänster tidningen erbjuder. 
Störst inkomster kommer det vara, där vi erbjuder Premiumpartners (t.ex. Börsnoterat, Golf och Fotboll). Lägst inkomst är för enklare tidningar där vi driver på tidningen på entreprenad. Vi tror de tidningar med lägst omsättning kommer omsätta ca 300.000 kr/år och topptidningar med premiumfunktion (t.ex. golf) kan nå efter 2-3 år runt 40-50 mkr/år i omsättning.
För att förstå mer runt inkomster för tidningarna, läs under den kategorin.

Vidare så är det en tidsfaktor, där det är låga inkomster först för en ny tidning, som om tidningen är rätt utformad, växer med kundkrets och omsättning.

Tidningarnas drift är och marknadsföring är i huvudsak automatisk.

Vi bedömer att en tidning i genomsnitt efter 1,5 år omsätter ca 1 mkr och tillväxttakt (årstakt på omsättning) ca:
3 månader, 100.000 kr
6 månader, 300.000 kr
9 månader, 450.000 kr
12 månader, 600.000 kr
15 månader, 800.000 kr
18 månader, 1.000.000 kr
Även efter månad 18, så förväntas en tillväxt, innan en tidning når en mättnadsfas för tillväxt efter 3-5 år.

Vi vet att driften kommer leverera högt täckningsbidrag.

I övrigt är det förstås stor osäkerhet, att en uppstartsfas av tillväxtverksamhet, göra en budget över i princip 2 år, men vi har bedömt nedanstående är realistiskt, trots en enastående hög tillväxttakt.

Antal anställda styrs mycket efter antalet tidningar som drivs, där huvudarbetet är moderering av innehåll. Anställda kan vara direktanställda, samarbeten och eller konsultbasis.

Verksamheten bedöms inte behöva göra någon nyemission av finansiella skäl, däremot mycket möjligt av affärsmässiga skäl. Nedanstående är utgångspunkten ingen nyemission eller någon form av externa krediter/finansiering.

 

 

 

Relaterade Inlägg

EkonomiInkomster

Inkomster och inkomstkällor tidningarna

Inkomster på drift av en tidningDet kommer givetvis vara olika volymer för...

Ekonomi

Rörliga kostnader att driva en AI-tidning

Om det bortses från utvecklingskostnad, utan tidning i löpande drift. Så kan...

EkonomiOm oss

VI STARTAR HANDEL MED AKTIEN I AI NEWS

Vi startar en intern marknad på onsdagar, som gör att delägare kan...