torsdag , 18 juli 2024
Ekonomi

Rörliga kostnader att driva en AI-tidning

Om det bortses från utvecklingskostnad, utan tidning i löpande drift. Så kan ca 1 person, bevaka ca 10 tidningar. 
Det kan schablonmässigt se som en kostnad på 60.000 per år och tidning, motsvarande 5.000 kr/månad.
Olika löpande programvaror är ca 5.000 kr/månad och tidning.

Marknadsföring från 5.000 kr/månad, men vid ökande volymer, så är det lönsamt att öka och kan i princip förstås ökas hur mycket som helst. Eftersom tidningen är i tidningsform, så är det enklare få läsare att sprida och dela en artikel, än t.ex. ett inlägg.

Sammanlagda kalkylkostnader för en tidning med 2.000 läsare per dag (60.000 per månad) blir 15.000 kr/månad.

Därutöver kan vi lägga till säljkostnader för reklam, men utgångspunkten är att försäljning skapar tillkommande inkomster, utöver säljkostnader. Budget är 50% av inkomsten går till försäljningskostnader. Initialt används i huvudsak olika tillgängliga annonsprogram, där utgår inte säljkostnader.

Tidningar som har premiumparter, så kommer det vara kostnader för hantera kundrelationen och vad som ska publiceras inom ramen för premiumtjänster. Tidningar som kommer ha den funktionen är bl.a. Eget Företag, Football, Golf. Även dessa fungerar kostnaden som en del av inkomsten, men uppskattningsvis, så går ca 50% av den inkomsten till ökade driftkostnader.Fasta utvecklingskostnader är samma oavsett om vi driver en eller 100 tidningar, utan det är funktioner som implementeras och få dem att fungera.

Senaste Inlägg

Kategorier

Relaterade Inlägg

Ekonomi

Budget och prognos för 2023 och 2024

Nedanstående budget och prognos anser vi är realistiska. Värdering utifrån Ebita 10-30,...

EkonomiInkomster

Inkomster och inkomstkällor tidningarna

Inkomster på drift av en tidningDet kommer givetvis vara olika volymer för...

EkonomiOm oss

VI STARTAR HANDEL MED AKTIEN I AI NEWS

Vi startar en intern marknad på onsdagar, som gör att delägare kan...