torsdag , 18 juli 2024

Inkomster

Våra inkomster

Traditionella tidningar, strävar i allmänhet att få sina läsare att bli prenumeranter. AI News, tror inte på den affärsmodellen, för oss.

Istället är det helt andra inkomstmodeller, i huvudsak med stöd av en mycket stor marknad och stor läsekrets.

KÖPINTRESSE AKTIER I AI NEWS

AI News har ca 250 delägare.  Vi har ingen organiserad  försäljning men viss handel sker mellan ägare. Aktieposter är minst till 100 aktier.Dessa aktier kommer

AI VS Människa

Datorer, mobiler, Internet har påverkat mänskligheten och sättet och metoder att bedriva företag. AI är mycket större kraft och kommer påverka oss mycket mera, det

Inkomster och inkomstkällor tidningarna

Inkomster på drift av en tidningDet kommer givetvis vara olika volymer för olika tidningar och artiklar. De första tidningarna startas på Svenska, men även i

Partnerinkomster

Vissa av våra tidningar som har tydlig tema-inriktning, erbjuds partnerskap i tre nivåer som vi kallar premiumpartner (brons, silver och guld). Att vara partner beroende

Övriga inkomster

Det främsta området är samarbeten med influensers, som snabbt kan nå mycket stor kundkrets. Vi kan också genom våra andra inkomstområden använda kombinationer, mellan t.ex.

Klickinkomster

Det räknas med det startas igång under hösten 2023, där klickkostnad normalt kommer vara 0,5 – 1 kr, men speciella artiklar, artikelserier, kompletterade info kan

Annonsinkomster

Annonsinkomsterna får vi på olika sätt, både annonsprogram och annonser på ”sedvanligt sätt”. Annonsinkomster styrs mycket av trafikmängd och typ av publikation. Vi kan också

Sålda artiklar (Native)

Där är det köpta artiklar, där företag marknadsför sig på det sättet. Det är en stor marknad och normalt pris för en artikel är 10-50.000

Driva tidningar på entreprenad

Vi har stor potential att driva tidningar på entreprenad åt företag och organisationer, där innehåll mixas mellan eget och AI-producerat. Tidningen samkörs förstås mot social media.