tisdag , 5 mars 2024
Ekonomi

Ägare i AI News

Totalt har det finansierats 5,64 mkr. Bolaget har 1.200.000 aktier. Aktien är elektroniskt registrerad.

Ägarförteckning
Grundare (6 personer), 40%
Grundinvesterare, 20%
Ca 100 privatpersoner & Företag 40%

Senaste affärer har skett till aktiekurs 12,5 kr/aktie

Förhandlingar pågår till betydande högre aktiekurs att få in en tillkommande investerare

Relaterade Inlägg

Ekonomi

Budget och prognos för 2023 och 2024

Nedanstående budget och prognos anser vi är realistiska. Värdering utifrån Ebita 10-30,...

EkonomiInkomster

Inkomster och inkomstkällor tidningarna

Inkomster på drift av en tidningDet kommer givetvis vara olika volymer för...

Ekonomi

Rörliga kostnader att driva en AI-tidning

Om det bortses från utvecklingskostnad, utan tidning i löpande drift. Så kan...