tisdag , 5 mars 2024

Ekonomi

Stark lönsamhet

Mediabranschen och synnerligen tidningsmedia har generellt pressad ekonomiska förutsättningar, för de ekonomiska förutsättningarna förändras snabbt. 

AI News konkurrerar med företag som jobbar efter gammal teknik och kostnader, med längre kostnader och bättre slutprodukt.

Utöver det så innebär AI-tekniken, olika fördelar för läsaren och marknadsföring.

Detta blir också en sluteffekt av hög lönsamhet, helt andra affärsförutsättningar än traditionella mediaföretag.

KÖPINTRESSE AKTIER I AI NEWS

AI News har ca 250 delägare.  Vi har ingen organiserad  försäljning men viss handel sker mellan ägare. 64Aktieposter är minst till 100 aktier. Senaste priset

Budget och prognos för 2023 och 2024

Nedanstående budget och prognos anser vi är realistiska. Värdering utifrån Ebita 10-30, är mycket låg grundvärdering, på ett tech-bolag med kraftigt tillväxt, men förutsätter förstås

Inkomster och inkomstkällor tidningarna

Inkomster på drift av en tidningDet kommer givetvis vara olika volymer för olika tidningar och artiklar. De första tidningarna startas på Svenska, men även i

VI STARTAR HANDEL MED AKTIEN I AI NEWS

Vi startar en intern marknad på onsdagar, som gör att delägare kan köpa/sälja aktier. Det fungerar som en förenklad börs, med möjlighandel en dag per vecka

Ägare i AI News

Totalt har det finansierats 5,64 mkr. Bolaget har 1.200.000 aktier. Aktien är elektroniskt registrerad. ÄgarförteckningGrundare (6 personer), 40%Grundinvesterare, 20%Ca 100 privatpersoner & Företag 40% Senaste

Investera i AI News

Det finns ingen pågående nyemission just nu.  Däremot finns det viss andrahandsmarknad. Vidare så kan det tillkomma framtida nyemissioner. Det finns en grupp på Facebook,